Geschiedenis

Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem

Begonnen ergens in de tweede helft van de jaren zestig. Een groep je enthousiastelingen organiseerden  activiteiten voor de jeugd. Deze vonden plaats bij café Fransen, café Broeren en in het Gemeenschapshuis.  In 1971 waren er al wel statuten.
Op enig moment ontstond er behoefte aan een eigen accommodatie. Met de toenmalige gemeente Vierlingsbeek werd overlegd en in 1974 was het zover: Jeugdhuis Dun Overgang, bij Math Fransen, was een feit. Een deel van de aangepaste garage kon in gebruik genomen worden als jeugdhuis. Van daaruit werden voortaan de activiteiten voor de jeugd gehouden. Ter gelegenheid hiervan werden toen de statuten van de Stichting Jeugdhuis officieel vastgelegd bij Notaris van der Mast in Vierlingsbeek op 20 december 1974.
Na een aantal jaren was er behoefte aan professionele ondersteuning voor het goed laten draaien van de club. Er werd toen aansluiting gezocht en gevonden bij de landelijke koepelorganisatie  Jong Nederland.  Er  werden toen ook besprekingen gestart om te komen tot een andere eigen accommodatie. De accommodatie bij Math Fransen voldeed niet meer geheel aan de eisen van de tijd.  Dit resulteerde in accommodatie De Speelbank in het voormalige Rabobankgebouw aan de Sint Cornelisstraat. De opening hiervan was in mei 1990.
Al die jaren werden natuurlijk ook activiteiten voor de jeugd van Vortum-Mullem georganiseerd. Wekelijks groepsavonden voor de diverse leeftijdsgroepen, organiseren van de jaarlijkse jeugdcarnaval (prinsenbal, pronkzitting voor de jeugd, receptie, carnavalsbals etc.) ieder jaar organisatie van de Koninginnedag. Ook werd bijna ieder jaar een zomerkamp gehouden.  De carnavalsactiviteiten en organisatie Koninginnedag werd later door andere verenigingen overgenomen.
Toen er voor de wat oudere jeugd ook activiteiten georganiseerd werden bleek het jeugdhuis niet meer te voldoen. De gebruiksmogelijkheden waren te beperkt. Na een traject van meer dan 10 jaar werd eindelijk in 2007 het geheel verbouwde en eigentijdse  Jeugdhuis “Ut Benkske” in gebruik genomen. Van hieruit worden door een groep enthousiaste vrijwilligers met veel plezier weer activiteiten voor de Vortumse jeugd georganiseerd.: ” Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem, een club waar niets hoeft maar veel mag”.
Sinds heden (2019) zit de jeugd in de MFA Knillus. In Knillus heeft de jeugdvereniging een eigen ruimte met ingang (aan de achterkant). Tevens ligt hier een leuke speelweide waar wij gebruik van maken. 

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: